Konverzačné štvrtky

2 posts

Konverzačné štvrtky sú určene pre všetkých milovníkov voľného nezáväzného učenia sa cudzieho jazyka!