Konverzačné štvrtky

1 post

Konverzačné štvrtky sú určene pre všetkých milovníkov voľného nezáväzného učenia sa cudzieho jazyka!