Bezpečná alternatíva voľného času mladých
Bezpečná alternatíva voľného času mladých

Podpora

Ako nás môžete podporiť?

Údaje k finančnej podpore: Vaše finančné príspevky môžete zaslať priamo na náš darcovský účet vedený vo Fiobanke.

IBAN: SK83 8330 0000 0026 0161 7363

Podporte prácu s mladými

Tým, že darujete svoje 2%  – 3% z dane Garáž klubu, pomôžete nám v práci s mladými ľuďmi v našom meste Dolný Kubín, kde absentuje takáto možnosť trávenia voľného času a aby sme mohli dobré nápady dotiahnuť do konca a pokračovať aj naďalej v pravidelnej činnosti, môžte nás podporiť darovaním svojích 2% alebo 3%.

Sila tohto projektu je v tom, že to nikoho nič nestojí, lebo sú to dane, ktoré sú už odvedené. Ak daňovník neurčí, komu venuje 2%  – 3%  zo svojej už zaplatenej dane, tak ostanú v prospech štátu.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Kontaktujte nás…

V prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom poukázania 2%, 3% alebo podpory Garáži, kontaktujte nás.
Radi vás budeme v budúcnosti informovať o našich aktivitách.

Údaje:

Názov: „Garáž klub“ –> prosím uveďte tento tvar
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín
právna forma: občianské združenie
IČO: 52111482

Vybavuje:

Roman Klein
+421 910 106 757
garazklub@garazklub.sk

Postup krokov pre zamestnancov:

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad.

 

Postup krokov pre právnické osoby:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad

POZOR!:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

4a). Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4b). Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC, 
používa VYHLÁSENIE (editovateľné PDF) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (editovateľné PDF).
(Vyhlásenie musí obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU + Stanovisko finančnej správy)

FYZICKÁ OSOBA, ktorá  sama podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A(editovateľné PDF)
b) Daňové priznanie fyzických osôb typ B (editovateľné PDF)

PRÁVNICKÁ OSOBA
Daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

3% z dane môžete poukázať, ak ste v uplynulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícke hodiny odpracovali. Odpracovať ako dobrovoľník ste mohli pre našu organizáciu Garáž klub, alebo aj inú, ktorá vám o tom vystaví potvrdenie.

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít sa prikladá k vyhláseniu alebo daňovému priznaniu fyzických osôb:
a)POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word)
b)POTVRDENIE – dobrovoľníckej činnosti(word)

V prípade, že môžete a chcete poukázať 3% z dane pre našu organizáciu, kontaktujte nás pre vystavenie potvrdenia.