Bezpečná alternatíva voľného času mladých
Bezpečná alternatíva voľného času mladých

Víťazom posledného ročníka sa stal Oliver z Ružomberka

Dance battle

Takmer 200 mladých v Zmeškalovom dome…

Garáž Klub už po 4-krát organizoval akciu pre mladých s názvom „Dance Battle“. Je súčasťou systematickej práce s mladými v tejto špecifickej oblasti.

Tanečná súťaž reflektuje na nedostatok príležitostí v meste, ako by mladí mohli stráviť dobre svoj voľný čas. Akcia bola bez alkoholu, cigariet a vulgárností a tak ako iné projekty klubu Garáž ukazuje že je možné zabaviť sa aj dobrým spôsobom a objavovať talent. Nestretli sme sa ani s náznakmi násilia alebo neúcty navzájom voči sebe.

Dance Battle je o súperení dvojíc vo  voľnom štýle tanca ktorý mladí poznajú ako súčasť street art alebo hip-hop kultúry.
Sabina Lauková – dobrovoľníčka/usporiadateľka

Celá akcia bola zabezpečená dobrovoľnícky a jej vyššia úroveň bola podporená vďaka grantovému  programu Šanca pre všetkých.

Prípravný tím (približne 10 ľudí) akciu zhodnotil ako úspešnú a zozbierali nové nápady, čo do budúcna vylepšiť alebo pridať.

 Zapojení dobrovoľníci vyjadrili túžbu, aby ešte viacerí boli zapojení do príprav a pochopili aké je dôležité prijímať a pomáhať si navzájom, aj keď sú rozdiely v životnom štýle, svetonázore alebo hudbe ktorú počúvajú.