Bezpečná alternatíva voľného času mladých
Bezpečná alternatíva voľného času mladých

Unavení… ale nadšený z akcie!

Garážový beh

Beh mladých pre cieľ

Klub Garáž v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže organizoval tretí ročník charitatívnej akcie s názvom „beh mladých pre cieľ“ .

Pôvodný nápad vznikol u našich dobrovoľníkov z Nemecka v roku 2016 a medzi mladými dobrovoľníkmi aj účastníkmi sa teší obľube.

Tento ročník sme rozšírili množstvo aktivít aj vďaka podpore Mesta Dolný Kubín.

Ďalším plusom bola spolupráca s UPSVaR v oblasti prevencie násilia – ktorá bola realizovaná ďaľším stanovišťom.

120 ziakov, 3 školy, 8 tried

Najobľúbenejší bol stolný tenis, kalčeto a prevencia násilia – kde mladí mali správne priradiť práva dieťaťa na pracovnej tabuli.

Zmyslom akcie bolo motivovať ku zmusluplnému tráveniu  voľného času, ako aj naučiť sa podporiť dobrú vec. Spolupracujeme so združením Misia mladých a takto sme mohli podporiť konkrétnu rodinu v núdzi sumou 100 Eur.

Trasa behu