Bezpečná alternatíva voľného času mladých
Bezpečná alternatíva voľného času mladých
vyhlasenie zakaz covid

Vyhlásenie – zatvoreniu klubu pre verejnosť do odvolania

Zákaz organizovať a usporadúvať podujatia

Vzhľadom na okolnosti, nariadenie vlády a rozhodnutie hlavného hygienika Slovenskej republiky o zákaze organizovania hromadných podujatí od 10.marca 2020 na 14 dní do 24. 3. 2020

Garáž klub ruší všetky akcie v tomto období.

Toto nariadenie sa týka aj otvorenia klubu v časoch víkendu.

Uvedomujeme si veľkú zodpovednosť a preto sa chceme aktívne zapojiť do preventívnych opatrení a to aj rešpektovaním tohto zákazu. Náhradné termíny našich zrušených aktivít a podujatí oznámime na web stránke a facebooku.